KomByggSol Nordic AB och vårt arbetssätt

KomByggSol Nordic AB är relativt nystartat men har solcells-expertis från tidigare arbete med andra större aktörer i branschen och som nu installerar på egen hand. Vi är måna om att resultatet alltid ska bli efter kundens behov och det ska vara projekterat samt installerat på korrekt sätt. Vi rekommenderar alltid att man anlitar en extern besiktningsman.

I KomByggSol arbetar vi förutom med solceller även med ett bredare helhetsgrepp runt energianvändning under en lång tid framöver. Det finns möjligheter till stora synergifördelar om man redan före en solcellsinstallation tar ett steg tillbaka och sammanställer en övergripande bild av alla byggnadens energisystem. Det är det bästa sättet för att sammantaget få en kostnads- och miljöeffektiv energianvändning långsiktigt. Vi sitter därför på egen specialistkompetens inom bland annat värmepumpsteknik och vi har ett stort nätverk med andra företag specialiserade på ventilation, värmestyrning, laddboxar, vätgassystem, med mera.